Гаранция и сервиз

Гаранционни Условия

Условия за гаранционно сервизно обслужване на Смартфон THL апарат Гаранционният срок на Смартфон апарата е 12 месеца.

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване и се прилага при повреди, не касаещи изредените по-долу компоненти:

Акумулаторна батерия (животът на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от правилната експлоатация);

Зарядно устройство;
Входно-изходен куплунг;
Антена.

Гаранцията е валидна само ако по време на гаранционния период при правилна експлоатация телефонът покаже фабричен дефект.

ВНИМАНИЕ
Магазинът не осигурява гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, ремонт от не оторизирани лица и фирми, зареждане със зарядни устройства от друг тип или закупени от друга фирма, както и при други външни въздействия. В тези случаи ремонтите са за сметка на потребителя и гаранцията отпада.

Гаранцията е невалидна при препродажба на Смартфон апарата.
Гаранцията е валидна само за територията на Република България.
Гаранционни телефони се обслужват в срок от 30(тридесет) работни дни.

При повреда гаранцията се признава, ако се представи попълнена и подпечатана оригинална гаранционна карта, издадена при закупуване на телефона. IMEI-номерът, записан върху гаранционната карта трябва да съвпада с този на апарата.

За стока, доставена от куриер, условията на гаранцията се считат за приети, ако няма възражения, отправени в седемдневен срок. Дефектиралата стока се доставя в оригиналната си опаковка в  сервизите на фирма  СД "Байт"  на адрес: гр. Хасково ул. Дунав 8А. Всички разходи за доставка се поемат от клиента.

Телефон за контакти: 0899 747221

При телефонните апарати и устройства гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към продукта (дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в ръководството към продукта).

Гаранционният срок на батериите е 6 месеца.
Гаранционният срок на батерията започва да тече от датата на закупуване и се прилага при повреди, не касаещи изредените по-долу компоненти:
Липса на гаранционен стикер;
Неправилна експлоатация (изпускане, удар, мокрене и други външни въздействия);
Зареждане с неоригинално зарядно;
Повреда в зареждането на телефона.
Гаранцията е валидна само ако по време на гаранционния период батерията при правилна експлоатация покаже фабричен дефект. В тези случаи батерията се подменя в срок от 7(седем) работни дни.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

ИВОНА БГ

ivona-bg.com ©2022 | Карта на сайта
Съобщение